lucidways-ii

LUCID WAYS II

 

English version below ▼

 

Lucid Ways II is het vervolg van een samenwerking tussen Astrid Mingels en Steye Felix die startte tijdens Poppositions’15 in Brussel. Daar werkten zij aan een gecontextualiseerd artistiek project dat resulteerde in een duo-presentatie. Op ARTVILNIUS’15 (25-28 juni) werkten Mingels en Felix voor de tweede keer samen om te zien of ze de mogelijkheden van een cross-over konden intensiveren en de meerwaarde van een gezamenlijk proces konden vergroten.

 

Lucid Ways is een narratief en esthetische sfeer. Centraal in de samenwerking is het verwerpen van grenzen in hun eigen werk en het vinden van conceptueel niveau in samenwerking met elkaar. Het eindresultaat van het experiment kan worden gezien als een momentopname of een fase van hun eigen onderzoek en het werken met elkaar.

 

De abstracte werken van Steye Felix (1990, NL) functioneren als subtiele interventie tussen conventionele concepten, gebruik van materialen en het artistieke discours. In tegenstelling tot zijn schilderijen, die vol van kracht zijn, zelden transparant en gemaakt met opzettelijke gelaagde penseelstreken, zijn zijn mixed media installaties transparant, luchtig en licht.

 

Het werk van Astrid Mingels (1987, NL) bestaat uit installaties en videoprojecties waarmee ze zoekt naar het spanningsveld tussen het materiële en het immateriële/virtuele. In haar werk visualiseert ze de waarde van ‘subjecten’ en verbindt ze de terugkerende thema’s: stilleven, de ‘immortality industrie’, tijd, emoties en oudheid.

 

English version

 

Lucid Ways II is the continuation of a collaboration between Astrid Mingels and Steye Felix that started during Poppositions’15 at Brussels. They creates a contextualized artistic project that resulted in a duo presentation. On ARTVILNIUS’15 (25-28 June), Mingels and Felix worked together for the second time to see if they could intensify the possibilities of a cross-over and increase the added value of a joint process.

 

Lucid Ways acts as both narrative as well as aesthetic atmosphere. Central to the collaboration is pushing the boundaries to their own work and finding conceptual level in cooperation with each other. Thereby ratifying the possibilities of this crossover. The end result of the experiment could be labelled as a snapshot or stage in their own research and work.

 

Steye Felix (1990, NL) uses abstract works as a subtle interface between conventional concepts, the use of material and artistic discourse. While his paintings are full bodied, rarely transparent and made with deliberate layered brushstrokes, his mixed media installations are transparent, airy and light. Beyond any kind of harmony, Steye Felix makes his work playful and askew. In his most recent project, references can be found to kitschy interiors decorated with fake Swarovski signs and chandeliers.

 

Astrid Mingels (1987, NL) explores the tension between the material and immaterial/virtual by using installations and video projections. In her work she visualizes the value of ‘subjects’ and connects the recurring concept of still life, the ‘immortality industry’, time, fake emotions and antiquity. In her latest work, Astrid Mingels is drawn to the presentation of the subject of immortality. Acquiring that, is a drive and challenge every artist – perhaps unconsciously – faces.