PICT0333_2

Leopold Emmen

 

PICT0305_2

Folke Janssen & Anita Hrnić

met sculptuur links onder van Just Quist

 

PICT0312_2

Just Quist

SURROUNDED BY SAGACITY

 

In juli was in Pictura Dordrecht Surrounded By Sagacity te zien. De groepstentoonstelling bevatte nieuw werk van Barbara Helmer, Josje Peters, Martijn Grooten, Laurien Dumbar, Steye Felix, Folke Janssen, Anita Hrnic, Just Quist, Nanouk Leopold en Daan Emmen.

 

Werkend vanuit hun eigen waarheid en visuele arrangement verhouden alle werken in Surrounded By Sagacity zich tot het begrip ‘ruimte’. Meer dan in traditionele schilderkunst stelt dit selecte gezelschap zich (wellicht onbewust) de taak om de veronderstelling van ruimte te gebruiken als context, verhaal of waarde.

 

Dani Hefter van The Fox Is Mine schreef over de tentoonstelling:
“Waar het ene werk je donkere gedachten weerspiegelt, laat het andere simpele schoonheid zien; soms ingezoomd tot verworden kristallen, soms in vormen die werkelijkheid ontstijgen en soms de bewegingen van licht, waar we niet genoeg bij stil staan. Ook toont de tentoonstelling verwijzingen naar ruimtes die ons dagelijks omkaderen. Het werk is in staat ons te laten zien wat niet opvalt. Moedwillig en welbewust.”